نرم‌افزار مدیریت استخدام

مدیریت، بهینه‌سازی و یکپارجه‌سازی فرآیند جذب نیرو

Screenshot of App in Browser

کاربران بانیرو

شرکت‌های بزرگی که از بانیرو برای بهینه‌سازی فرآیند استخدام استفاده می‌کنند

قیمت‌ها

هزینه‌های ماهیانه

پایه

80 ماهانه
  • 2 موقعیت شغلی
  • یکپارچه‌سازی با سایت‌های کاریابی
  • یکپارچه‌سازی با ایمیل
  • یکپارچه‌سازی با تقویم
  • تعداد کاربر نامحدود
خرید

پیشرفته

250 ماهیانه
  • 10 موقعیت شغلی
  • یکپارچه‌سازی با سایت‌های کاریابی
  • یکپارچه‌سازی با ایمیل
  • یکپارچه‌سازی با تقویم
  • تعداد کاربر نامحدود
خرید
Built With Launchaco
Built With Launchaco